Privacy Statement

Privacy Statement Teamsontrack.nl

 

Teamsontrack heet je van harte welkom op onze website. Mogelijk wil je meer weten over teambuilding voor bedrijven en organisaties. Of wil je meer weten over onze workshop TEAMBUILDING MET MUZIEK. Je kunt hier je gegevens achterlaten om informatie aan te vragen, om op de hoogte te blijven van onze activiteiten of voor een demo van de workshop TEAMBUILDING MET MUZIEK. Geheel binnen de geest van de AVG wet hebben wij deze privacy statement opgesteld.

Wij gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om

We gaan altijd zorgvuldig met je gegevens om. Wij dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de AVG regelgeving.

Waar slaan we jouw gegevens op

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners, zoals MailChimp daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.

Welke gegevens verwerken wij, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard.

Om onze website en diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens van onze cliënten. Met persoonsgegevens wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden, denk hierbij aan uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard. Daarnaast bewaren wij je e-mailadres als je inschrijft op onze nieuwsupdates of andere informatie die je wilt ontvangen. Deze gegevens worden bewaard zolang je ingeschreven bent en totdat je je hiervoor uitschrijft.

Met wie worden de gegevens gedeeld?

Wij schakelen externe dienstverleners in en wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

  • Het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de e-mail service MailChimp.

Waar slaan wij jouw gegevens op?

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners, zoals MailChimp daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Geven we jouw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Jij hebt het recht om:

 

  • een begrijpelijke en transparante uitleg te ontvangen over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan
  • te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben.
  • jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken.
  • beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken.
  • ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen.
  • een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met info@teamsontrack.nl.